Board of Directors

 • Mr Dai Honggang
  Chairman
   
 • Datuk Wira Mark Ling
  Vice Chairman
   
 • Mr Zhong Xianjue
  President and Executive Director
   
 • Mr Sun YiLi
  Director
   
 • Ms Xiao Qian
  Director
   
 • Mr Liu Yuguang
  Director
   
 • Mr Ni Yanliang
  Director
   
 • Mr Cheng Tai
  Director
   
 • Mr Han Yinghao
  Director